Home electron Tube Data sheets Back
Frank's Electron tube Pages  
Frank's electron Tube Data sheets Bharat Electronics LTD documents  

(up)date item size
2014-06-25 Transmitting Tubes. 6,672,475 bytes
2014-06-25 Magnetrons. 2,824,260 bytes
2014-06-25 X-Ray Tube. 2,864,121 bytes